^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Akademia Zdrowego Przedszkolak-o projekcie

           Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia:

- Piramida Żywienia Przedszkolaka

- Bezpieczny Przedszkolak

- Przedszkolak Pełen Zdrowia

           Punktem wyjścia działań Akademii Zdrowego Przedszkolaka było zdrowe żywienie małych dzieci - była to odpowiedź na wciąż narastający problem otyłości, który teraz dotyczy już  najmłodszych. Obecnie nasze działania koncentrują się nie tylko wokół zdrowego odżywiania ale również bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia wśród dzieci.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Trudności w nabywaniu umiejętności pisania i czytania

W dzisiejszych czasach umiejętność czytania i pisania jest nieodłącznie związana z pojęciem człowieka wykształconego, a w szerszym ujęciu człowieka cywilizowanego. Jednak nie wszystkie dzieci mogą osiągnąć taki poziom czytania, który mógłby zagwarantować im wykształcenie, a tym samym pełny rozwój osobowości. Jak pisze M. Bogdanowicz, trudności w czytaniu i pisaniu „są przyczyną coraz bardziej uogólniających się niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie zakłócają ich [dzieci] kształcenie się zawodowe i funkcjonowanie w pracy”. Trudności w opanowaniu przez dziecko tych umiejętności mogą mieć różne źródła.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nadopiekuńczość ze strony rodziców

„ Jeśli kochasz, daj wolność. Jeśli powróci do ciebie, wtedy jest twoje.

Jeśli nie wróci, oznacza to, że od początku nie było twoje”.

         Podstawą właściwego rozwoju dziecka są prawidłowe więzi emocjonalne w rodzinie. Postawy rodzicielskie w procesie wychowawczym dziecka są różnorodne. Spotyka się często postawę nadopiekuńczą, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości rozwojowe dziecka, w każdym okresie jego rozwoju.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Praca z dziećmi w różnym wieku

 Kształtowanie postawy dziecka jako członka zbiorowości przedszkolnej nie ogranicza się tylko do współżycia z rówieśnikami, lecz dotyczy także kontaktów z młodszymi i starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi. Przebywanie dziecka w takiej grupie wpływa korzystnie na jego rozwój. Zróżnicowane ze względu na wiek dzieci dostarczają sobie wzajemnie szerokiego wachlarza doświadczeń emocjonalnych, społecznych i intelektualnych. W grupie mieszanej dzieci otrzymują bogatą i różnorodną stymulację, nasilają się kontakty społeczne, dzieci wypracowują sobie różne sposoby komunikowania się z kolegami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Kochać mądrze-rady dla rodziców

Miłość między rodzicami i ich dziećmi jest uczuciem najtrwalszym i najpiękniejszym. Dziecko reaguje na miłość miłością. Ważne jest jednak, aby rodzice okazywali swoje uczucia mądrze. Niektórzy rodzice uważają, że jeśli całkowicie zaangażują się w życie swojego dziecka, wyjdzie mu to na dobre.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3