Zebrania z Rodzicami

Dyrektor MP3 zaprasza na zebrania, które odbędą się w grupach:

- Grupa III (Starszaki ) - 08.09.2020 r. ( wtorek) o godz. 15:45,

- Grupa I (Maluchy) - 09.09.2020 r. (środa) o godz. 15:45,

- Grupa II (Średniaki) -11.09.2020 r.(piątek) o godz 15:45.

Serdecznie zapraszamy wybrane w grupach osoby na zebranie Rady Rodziców w dniu 11.09.2020 r. o godz.16:30.   

                                                 Z wyrazami  szacunku

                                 mgr Barbara Oleksy - dyrektor MP 3 

                                                 wraz z nauczycielkami.