^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Uroczystości w przedszkolu

    

     W dniu 12.11.2020 r. w naszym przedszkolu dzieci z wszystkich grup przedstawiły program artystyczny z okazji „Święta Niepodległości” oraz „Pasowania na Przedszkolaka”. Podczas tych uroczystości przedszkolaki odśpiewały hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”, recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej, Średniaki zatańczyły układ taneczny do polskiej pieśni wojskowej „Przybyli ułani”, a Starszaki zatańczyły krakowiaka.Następnie odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci, które rozpoczęły edukację przedszkolną w MP 3. Na zakończenie pasowane przedszkolaki otrzymały dyplomy  i drobne upominki. Dziękujemy Państwu za przygotowanie strojów galowych dla dzieci.

                                                                                                                                                                      Dyrektor wraz

                                                                                                                                                          z wychowawcami grup.

                                                                                                                                                                         

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, NIP: 734-17-07-997, REGON: 490581454
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem email rodo@sprawdzdane.pl
  3. Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez Administratora.
  4. Administrator może przekazywać Twoje dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom zatrudnionym do wsparcia technicznego. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.
  5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
  6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
  9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Twoich danych oraz danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych Twojego dziecka. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) z póź.zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Jesienne Przedstawienia Teatralne

        W dniach 29 - 30.10.2020 r. odbyły się w Miejskim Przedszkolu nr 3 „Jesienne Przedstawienia Teatralne” w wykonaniu dzieci z grupy Starszaków i Średniaków. Składam serdeczne podziękowania wychowawcom grup za przygotowanie dzieci do występu, a Państwu dziękuję za przygotowanie strojów.

                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                    mgr Barbara Oleksy

                                                                                                                                       Dyrektor MP 3

                                                                                

Ogłoszenie

W dniu 12.11.2020 r. (w czwartek) o godzinie 10.30 odbędą się uroczystości z okazji „Święta Niepodległości” i „Pasowania na Przedszkolaka” (pasowane na przedszkolaka będą dzieci, które zaczęły uczęszczać do przedszkola od września 2020 r.).Prosimy o przygotowanie dzieciom na ten dzień – strojów galowych do przebrania tzn. dziewczynki - białe bluzki, białe rajstopy i ciemna spódnica czarna lub granatowa, chłopcy - biała koszula i ciemne spodnie czarne, lub granatowe.Uroczystości odbędą się w przedszkolu bez udziału Rodziców.

KOMUNIKATY:

1. Jednomyślnie został wybrany ubezpieczyciel z ubiegłych lat.Szczegółowe warunki znajdują się m.in. u wychowawców grup. Po podpisaniu umowy zostaną też Państwu przekazane.

2. Proszę zapisywać dzieci na nieodpłatne dodatkowe zajęcia do dnia 18.09.2020 r.- maksymalnie jedno dziecko na dwa zajęcia.

3. Dla dzieci pozostających w domu na mailach grupowych nauczyciele będą zamieszczać temat zajęć; stronę do realizacji z książki oraz ewentualnie kartę pracy, która została zrealizowana w przedszkolu.

4. W przedszkolu został zatrudniony nowy nauczyciel języka angielskiego – Pani Urszula.

5. Dnia 07.10.2020 r. odbędą się zajęcia z ceramiki dla dzieci z wszystkich grup. Szczegóły przekażą wychowawcy.

6. Ponownie zwracam się do Państwa z prośbą: ze względu na nasze wspólne bezpieczenstwo, a przede wszystkim dzieci oraz ze względu na wzajemny szacunek proszę Państwa o przestrzeganie Zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 3 w okresie - Covid- 19. Dziękuję również za wyrozumiałość, cierpliwość tym Rodzicom, którzy stosują się do obowiązujących w Miejskim Przedszkolu nr 3 zasad.

                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                 mgr Barbara Oleksy 

                                                                                                                                                         Dyrektor MP 3                                                                                                                                                                                          

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3