^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

historia przedszkola

Historia Miejskiego Przedszkola nr 3

W trakcie powojennych działań w listopadzie 1945 roku dzięki staraniom Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu powstało pierwsze Przedszkole - które funkcjonuje do dzisiaj przy ulicy Szujskiego 16, obecnie pod nazwą Miejskie Przedszkole nr 3. W pierwszych latach działalności Przedszkole posiadało jeden oddział dla dzieci w wieku 3-7 lat i jego działaniom przyświecało hasło „Pracujemy wspólnie dla dobra powojennego dziecka”. Z czasem dzieci przybywało i 1951 roku utworzono dwie grupy. Głównym celem i zadaniem przedszkola w owym czasie była pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Pierwszą nauczycielką była pani B. Drzymuchowska, z chwilą jej odejścia kierownicze stanowisko objęła pani Harsdorf. Po jej odejściu dyrektorem została pani Wanatowa, a od 1955 roku pieczę nad przedszkolem objęła pani Halina Plocker.

Na przestrzeni lat 1960- 1970 rozszerzyło się zjawisko pracy zawodowej kobiet, co pociągneło za sobą wzrost zapotrzebowania na przedszkola. Zmieniły się warunki lokalowe Miejskiego Przedszkola nr 3 i powstał trzeci oddział. W tych latach wychowanie przedszkolne miało na celu: wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Kadra pedagogiczna  w latach 1960-1980: Halina Plocker – długoletni dyrektor przedszkola, Wychowawczynie: Mirosława Waroch, Barbara Barbacka, Judwika Filipek, Anna Adamczyk Krystyna Kwoka

Niestety na początku lat 90 w Nowym Sączu  rozpoczęto likwidacje wielu placówek przedszkolnych. Taki los mial czekać również Miejskie Przedszkole nr 3. Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola, członków Rady Rodziców przedszkola, członków Zarządu Osiedla „Szujskie” i jego mieszkańców Miejskie Przedszkole nr 3 nie zostało zlikwidowane I nadal prowadzi działalność edukacyjną. Kadra pedagogiczna w latach 1980-2000: Dyrektor: Maria Smoleń  Nauczyciele: Krystyna Kwoka, Ludwika Filipek, Helena Ożga, Maria Cięciwa, Jolanta Poręba, Agata Maciuszek, Wanda Janusz, Małgorzata Świder, Alicja Szczecina, Monika Wańczyk.

Wychodząc naprzeciw zmianom, jakie zachodzą w edukacji Miejskie Przedszkole nr 3 rozwinęło swoją działalność mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. W 2004 roku nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie za wdrażanie i realizację Ogólnopolskiego Programu „Kraina Dzieci w Europie” realizowanego pod patronatem Ministerstwa. Od 2005 roku posiadamy Certyfikat przynależności do Szkół Promujących Zdrowie. Nasza kuchnia przygotowuje posiłki obfitujące w surówki, sałatki, owoce. Ważny jest rozwój dziecka, dlatego w przedszkolu organizowane są konkury wewnętrzne: systematycznie od 2003 roku odbywa się Przegląd Piosenki Przedszkolnej, a od 2008 roku konkurs recytatorski, oprócz tego odbywają się konkursy plastyczne nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Nasze przedszkole, co roku bierze również udział w Przeglądzie Form Teatralnych oraz „Tralalaliadzie” – konkurs piosenki dla dzieci. Już od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Naszym przedszkolakom czytają bajki nie tylko rodzice, dziadkowie, rodzeństwo czy nauczycielki, ale również przedstawiciele różnych instytucji z Nowego Sącza. Dzięki aktywnej współpracy rodziców nasze przedszkolaki mają możliwość udziału w różnych akcjach charytatywnych. Od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach „Góra grosza” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Po raz kolejny nasze przedszkole organizuje akcję pod hasłem „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” jest to zbieranie książek dla Oddziału Chirurgii i Pediatrii Dziecięcej Nowosądeckiego Szpitala. Od kilku lat również w przedszkolu zbieramy pluszami dla dzieci z Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

W ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się nie tylko praca z dziećmi, ale również budynek przedszkola. Zostały odremontowane wszystkie pomieszczenia w przedszkolu, wymienione zostały okna, drzwi, meble, stoliki, krzesła, zabawki, a nawet posiadamy na placu zabaw atrakcyjne, nowoczesne urządzenia w ogrodzie przedszkolnym. Nasz ogród po raz kolejny otrzymał wyróżnienie w konkursie „Miasto kwiatów i zieleni”. Nasze przedszkole bierze również udział w różnych akcjach ekologicznych: zbieranie makulatury, segregowanie śmieci, zbieranie plastikowych zakrętek oraz zużytych baterii. Celem tych akcji jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom jak ważne jest segregowanie śmieci. W 2010 r. zdobyliśmy II miejsce za udział w ekologicznej akcji „Zbieramy zużyte baterie – chronimy środowisko”.

Wspólna praca (nauczyciel-dziecko-rodzic) ma ogromne znaczenie w życiu i wychowaniu każdego dziecka. W toku wspólnych działań powinny znaleźć się sytuacje nadawania i poznawania wspólnych znaczeń, sensu i możliwości wykorzystania w praktycznym działaniu zdobytej wiedzy. A im wcześniej jego umiejętności i zainteresowania zostaną ukierunkowane, tym większe będzie miał szanse na prawidłowy rozwój oraz osiągnięcie lepszych wyników w nauce i pracy.

 Dyrektorem Przedszkola w latach 2002-2017 była Pani mgr Małgorzata Świder.

 

Kilka archiwalnych fotografii:

Karnawalowe tance   rok 1955

Karnawałowe tańce - rok 1955

 

 

Zimowe zawody sportowe lata 60

 

 

Spotkanie z okazji 20-lecia istnienia przedszkola 1965

 

Wycieczka do Rytra 1977 r. na osiolku  Beata Slowik, Piotr Niedzielski,Jarek Habela

Wycieczka do Rytra 1977 r.

 

zabawa karnawalowa 1983 r.

Zabawa karnawałowa 1983 r.

 

grupa starszakow w wykonaniu zbojnickiego z okazji Dnia Matki 1985 r.

Grupa starszaków w wykonaniu zbójnickiego z okazji Dnia Matki 1985 r.

 

Wystep starszakow z okazji Dnia Babci 1995 r.

Występ starszaków z okazji Dnia Babci 1995 r.

 

 

cala polska czyta dzieciom. Kazimierz Sas czyta starszakom 2008r.

Kazimierz Sas-prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ramach kompanii "Cała polska czyta dzieciom" 2008r.

 

 

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3