Kadra

Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 3 rok szkolny 2020/2021

Pracownicy pedagogiczni:

 • mgr Barbara Oleksy - Dyrektor
 • mgr Elżbieta Legutko - wychowawca gr I (Maluchy)
 • mgr Agata Szymczyk - wychowawca gr III (Starszaki) 
 • mgr Agata Maciuszek - wychowawca gr II (Średniaki) 
 • mgr Wanda Janusz - wychowawca gr III (Starszaki)
 • mgr Małgorzata Świder - wychowawca gr II (Średniaki)
 • mgr Urszula Kulig- nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Anna Kołodziejczyk- nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • mgr Agnieszka Wenczyńska - nauczyciel rytmiki
 • mgr Monika Wilczek - nauczyciel religii

 

Pracownicy niepedagogiczni:

Administracja:

 • mgr Małgorzata Kruczek - główny księgowy
 • Małgorzata Put - Lizoń - referent do spraw zaopatrzenia

Obsługa:

 • Renata Zięcina - pomoc nauczyciela
 • Wanda Gancarczyk - woźna
 • Edyta Lorek - woźna
 • Barbara Pietrzak - kucharka
 • Anna Kulica - pomoc kuchenna
 • Kazimierz Olesiak - konserwator