^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Informacja dla Rodziców

    Informuję, że od dnia 29.03.2021r. do 11.04.2021r. Miejskie Przedszkole nr 3 będzie funkcjonowało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do w/w Rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000561/O/D20210561.pdf

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że dzieci Rodziców wymienionych w Rozporządzeniu mogą uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej (opiekuńczo-wychowawczych) w Miejskim Przedszkolu nr 3 po złożeniu wniosku do Dyrektora i w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1, 2 a) – 2 j) oraz pkt 2 k). Rodzice dzieci, którzy „są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mgr Barbara Oleksy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3