^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Informacja Komisji Rekrutacyjnej z rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu

Komisja rekrutacyjna działając na podstawie:

1.Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.).

2.Art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, 1078,1287, 1680, 1681, 1818, 219, 2248 ze zm.).

3.Art. 154 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078,1287, 1680, 1681, 1818, 219, 2248 ze zm.).

4.Uchwałą Nr XLIX/509/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód prowadzonych miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5.Zarządzenia Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

 

przeprowadziła w dniu 03.04.2020r. postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu na rok szkolny 2020/2021.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola MP3.

 W obecnej sytuacji informację o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola można uzyskać pod numerem telefonu 18 442 15 22.

Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica kandydata zakwalifikowanego,  należy dokonać w dniach 14.04.2020r. – 20.04.2020r. do godz. 15.00 w przedszkolu oraz informacja znajduje się na stronie internetowej MP3- wysyłając mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) potwierdzenie woli należy w mailu do MP3 przepisać potwierdzenie woli, a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie (po ustaniu epidemii koronawirusa).

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające, w którym pod uwagę bierze się kandydatów niezakwalifikowanych i kandydatów, którzy złożą wnioski o przyjęcie do przedszkola w trybie postępowania uzupełniającego.

Nowy Sącz 03.04.2020r

                                   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

            mgr Elżbieta Legutko

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3