Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds,zaopatrzenia w MP nr 3 w Nowym Saczu

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, informuje, że   w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. zaopatrzenia, została wybrana Pani Małgorzata Put – Lizoń, zamieszkała w Nowym Sączu.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata Put – Lizoń, spełniła wymagania formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną.

mgr Barbara Oleksy

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3