^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Kampania Cała Polska czyta dzieciom w MP 3

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość   i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza oraz czytelnika. Rozumieją  i doceniając to- nasze przedszkole,  jak co roku bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Drodzy rodzice zachęcamy do czytania dzieciom bajek w domu. Dzieci opowiedzą nam o przeczytanych historiach oraz przedstawią ilustrację, którą wykonają w domu na podstawie przeczytanych bajek.

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

    Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymała wiele nagród i wpisała się trwale w świadomość społeczeństwa, budując zarazem nawyki czytelnicze w wielu rodzinach i placówkach edukacyjno-wychowawczych.    

Znany pisarz Umberto Eco powiedział kiedyś, że „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Książka pomaga dorosłym i dzieciom doświadczać pełni życia. Czytanie wartościowych książek ma same zalety. Nie tylko uczą one i wychowują, ale także bawią. A zabawy naszym przedszkolakom nigdy nie powinno zabraknąć.

                                                                                                                                                                                                                                                    Opracowała: mgr Adrianna Sikora

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3