Literatura I połowy XX wieku – Ponad słowami 3

Daniel

Nauka języka polskiego w szkole ponadpostawowej ma w jak najlepszym stopniu przygotować uczniów do matury. Pomocne w tym okazuje się wykorzystanie podręczników z serii Ponad słowami. Każda z epok, to nowy dział podręcznika, dzięki czemu najważniejsze treści zostały omówione szczegółowo. Na uczniów klas trzecich liceów i techników przygotowana została publikacja Ponad słowami 3.

Młoda Polska i najważniejsze dzieła tego okresu

Pierwsza część dwutomowego podręcznika, przeznaczonego do realizacji w klasie trzeciej szkoły średniej zawiera najważniejsze dzieła epoki Młodej Polski. Podobnie jak w poprzednich częściach rozdział rozpoczynają ramy czasowe epoki oraz najważniejsze informacje. Dokonania epoki zostały przybliżone w kontekście społecznym, filozoficznym i artystycznym. Dopiero po zapoznaniu z podstawowymi wiadomosciami dotyczącymi osiągnięć epoki, uczniowie omawiają teksty literackie. Po każdym z tekstów autorzy przygotowali specjalne komentarze, które mają ułatwić zrozumienie czytanego tekstu. Oprócz tego zawarte jest wiele pytań i ćwiczeń umożliwiających analizę i interpretację. Uczeń otrzymuje wskazówki, na które z zagadnień zwracać szczególną uwagę. Oprócz tekstów pisanych wierszem, w podręczniku zawarte zostały fragmenty lektur, oraz informację, co jest ważne w trakcie ich poznawania.

Literatura okresu międzywojennego, wojny i okupacji – Ponad słowami 3.2

Druga część podręcznika pomaga uczniom zapoznać się z najważniejszymi utworami okresu międzywojennego, wojny i okupacji.

Struktura podręcznika – Ponad słowami 3 na prezent

Oprócz tekstów literackich uczniowie, zostają zapoznani ze wskazówkami w jaki sposób intepretować teksty. Ponadto podręcznik zawiera ćwiczenia umożliwiające przygotowanie własnego tekstu oraz budowanie wypowiedzi ustnej.

Literatura podstawowa, została uzupełniona o teksty stanowiące nawiązania do tekstów epoki.

Treści w podręczniku zostały wzbogacone w ikonografiki, a najważniejsze informacje zostały podkreślone i wyeksponowane. Na końcu każdego z działów, jest podsumowanie oraz test za pomocą którego uczeń może sprawdzić swój poziom wiedzy.