^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Rekrutacja 2019/2020

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 3 w roku 2018/2019 odbywa się na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. DZ. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz artykułu 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017r., poz 60 ze zm.) w związku z art. 154 ust 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Zarządzenia Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31.01.2019 r.

 

 Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2019/2020

 

 

  

 

 

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3