^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Kadra

Kadra Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 3 rok szkolny 2018/2019

Pracownicy pedagogiczni:

 • mgr Barbara Oleksy- Dyrektor
 • mgr Elżbieta Legutko- wychowawca gr I (Maluchy)
 • mgr Agata Szymczyk- wychowawca gr I (Maluchy) i gr II (Średniaki) 
 • mgr Małgorzata Świder- wychowawca gr II (Średniaki)
 • mgr Wanda Janusz- wychowawca gr III (Starszaki)
 • mgr Agata Maciuszek- wychowawca gr III (Starszaki)
 • mgr Aneta Dutka- nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Anna Kołodziejczyk- nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • mgr Małgorzata Pyszyńska- nauczyciel rytmiki

 

Pracownicy niepedagogiczni:

Administracja:

 • mgr Jolanta Ogorzały- główny księgowy
 • mgr inż. Rozalia Pasiut- referent do spraw zaopatrzenia

Obsługa:

 • Renata Zięcina- pomoc nauczyciela
 • Wanda Gancarczyk- woźna
 • Edyta Lorek- woźna
 • Małgorzata Łęczycka- kucharka
 • Krystyna Trojan- pomoc kuchenna
 • Kazimierz Olesiak- konserwator
 • Adam Smoter- pracownik do prac lekkich

 

 

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3