^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Nabór na stanowisko główny księgowy w MP3 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 12.08.2019 r.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Ul. Szujskiego 16, 33 – 300 Nowy Sącz

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2019/2020

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 3 w roku 2018/2019 odbywa się na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. DZ. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz artykułu 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017r., poz 60 ze zm.) w związku z art. 154 ust 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Zarządzenia Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31.01.2019 r.

 

 Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2019/2020

 

 

  

 

 

Informacja Komisji rekrutacyjnej

Informacja Komisji rekrutacyjnej z rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu na rok szkolny 2018/2019  

 

Komisja rekrutacyjna przeprowadziła w dniu 06.04.2018r. postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu na rok szkolny 2018/2019.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu wywieszone są na tablicy ogłoszeń na I piętrze w przedszkolu.

 

Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, należy dokonać w dniach 16.04.2018r. – 20.04.2018r. do godz. 15.00 w przedszkolu.

Aktywny plac zabaw dla dzieci

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dnia 05.04.2018r został złożony projekt do budżetu obywatelskiego na "Aktywny plac zabaw dla dzieci" i Rodzin.

Dziękujemy za współpracę w opracowaniu p. Wandzie Janusz, p. Eli Legutko, p. Agacie Maciuszek, p. Rozalii Pasiut oraz p. Annie Sajdak- za złożenie wniosku w imieniu naszej Rodziny MP3.

Szanowni Rodzice- proszę Państwa o pomoc. Projekt zostanie zatwierdzony, jeżeli osiągniemy w wyniku głosowania, które odbędzie się w dniach od 02.06.2018- 09.06.2018r., wymaganą ilość głosów. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo przed głosowaniem.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor MP3,

mgr Barbara Oleksy

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3